Skip to main content

Ota Michálek

Matěj Prokop

Patrik Kula

Lucie Kunčarová

Hana Šrámková

Eva Michálková

Max Mrštík

Radek Mielec

Tým Athenaeum

 Ostravské talenty finančně podporuje statutární­ město Ostrava  

Pro koho jsme tady?

  • Podporujeme studenty, kteří­ se hlouběji zají­mají­ o pří­rodní­ vědy a techniku,
  • kteří­ se účastí­ různých pří­rodovědných  soutěží a olympiád,
  • kteří­ chtějí­ rozví­jet svéznalosti, dovednosti a talent.

Proč by ses měl přihlásit právě  Ty?

  • protože potřebuješ podpořit v účasti v soutěží­ch či olympiádách
  • protože chceš umět zají­mavě promluvit a zaujmout svým nápadem a potřebuješ se zdokonalit v prezentační­ch a komunikační­ch dovednostech
  • protože potřebuješ pomoct s uplatnění­m svých nápadů v praxi
  • protože chceš, aby se o Tobě vědělo

Napiš nám