Skip to main content

Tým Athenaeum

Studenti Gymnázia Olgy Havlové se rozhodli uspořádat konferenci pro své vrstevníky, aby si lépe dokázali představit jednotlivé profese, pro které se na konci svého středoškolského studia měli rozhodnout. A tak pozvali české  odborné kapacity, aby představili své profese i to, jak se k nim dostali, jak se jim studovalo, čeho si považují a co by příště raději nedělali.