Skip to main content

Spolupracující instituce

Dofe

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Přidej se i ty k více než 8 milionům úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa.

https://www.dofe.cz/

CTM Academy

Naším cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich akademického potenciálu. Jsme nezisková organizace podporující vzdělávání.

https://www.ctm-academy.cz/