Partneři

Statutární město Ostrava

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.

https://www.ostrava.cz/

Dofe

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Přidej se i ty k více než 8 milionům úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa.

https://www.dofe.cz/

CTM Academy

Naším cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich akademického potenciálu. Jsme nezisková organizace podporující vzdělávání.

https://www.ctm-academy.cz/

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí Moravskoslezského kraje. Je veřejnou knihovnou s fondem čítajícím více než 1,2 mil. svazků. Nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k elektronickým zdrojům (databáze, e-knihy), zvukovým dokumentům (hudební CD, audioknihy) či deskovým hrám. Buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Speciální pozornost věnuje regionální literatuře – buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, zpracovává regionální retrospektivní bibliografie a publikuje regionální e-knihy a audioknihy. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

https://www.svkos.cz/