Skip to main content

Lucie Kunčarová

Snažím se rozvíjet své schopnosti v různých oborech nad rámec školního učiva. Účastnila jsem se kurzu EQF level 5 Professional Diploma ve webovém designu na Shaw Academy. Zvládla jsem i kurz CS106A ze Stanford University, který zprostředkovává ČVUT v Praze. Kromě kurzů jsem se účastnila také různých soutěží a korespondenčních seminářů. Byly pro mě skvělým prostředkem k získání nových zkušenosti. Například Fyzikální, Matematická, Chemická, Lingvistická a Logická olympiáda, Matematický a Fyzikální Náboj, korespondenční seminář z programování, korespondenční seminář z informatiky, Brněnský korespondenční seminář a korespondenční seminář M&M. V roce 2018 jsem měla možnost absolvovat stáž v organizaci CERN s největším urychlovačem částic na světě, kde jsem viděla pravou vědeckou práci na vlastní oči a vyzkoušela si i vlastní projekt.
Ráda bych studovala mezinárodně uznávanou prestižní univerzitu se zaměřením, které mě opravdu zajímá. Přála bych si také zúčastnit se nějaké stáže například ve společnosti Google.