Skip to main content

Ota Michálek

Proxima mi umožnila se soustředit na aktivity, které mě posouvají dále a  rozvíjí mé schopnosti nad rámec učiva. Díky Proximy jsem mohl témata ze školy prozkoumat do hloubky a zaměřit se na i další, které jsme neprobírali, jako například orbitální dynamiku. Ve volném čase jsem se mohl také věnovat dalším programovacím jazykům, které nejsou součástí výuky, ale ve studiu je nyní využiji, protože i v praxi se běžně používají.