Skip to main content

Hana Šrámková

Proxima mě určitě motivovala, abych dělala dál to, co mě bavilo. Mohla jsem být součástí odborného týmu na lékařské fakultě v Praze, kde probíhal výzkum využití virtuální reality pro pacienty se schizofrenií. Finanční podpora byla pro mě důležitá, protože výzkum se odehrával v Praze a bylo potřeba tam pravidelně jezdit. Díky zapojení do projektu jsem se pak také mohla účastnit konference o možnostech nových přístupů k léčbě duševních chorob a prezentovat tam svá zjištění a výsledky. Moje vedoucí práce se však potom přesunula do Holandska, takže z toho výsledky nakonec nemáme.
Tím chci říct, že se naše směry trošku změnily. Nyní jsem pracovala na zpracování bakalářské práce z chemie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity na výborné téma a máme pěkné výsledky Tohle mám teďka jako takovou motivaci, že jsem se do chemie opravdu zabrala 🙂
Jestli vše dopadne, jsem přijata na chemické inženýrství na VŠB a na OSU budu ještě dělat přijímačky.
Jinak v této nelehké době, bydlím na vesnici, kde by člověk nepoznal, že nějaký vir je, dala jsem se trošku na farmařeni 😀 vlastní med už mám asi 10 let, ale začala jsem vyrábět sýry, chovat slepičky 🙂