Hledáme a podporujeme talenty!

Proxima je pojmenovaná podle hvězdy, která je nejbližší Sluneční­ soustavě ve vzdálenosti 4,22 světelných let. Její­ hvězdná velikost je malá a k její­mu pozorování­ je zapotřebí­ teleskop a ideální­ pozorovací­  podmí­nky – jasné nebe, bezměsí­čná noc, vhodná poloha samotné hvězdy vysoko nad obzorem a  pobyt na jižní­ polokouli. Z našich zeměpisných ší­řek  je neviditelná.
Proxima  usiluje o zviditelnění­ aktivní­ch žáků a talentovaných studentů, aby se stali silnými a září­cí­mi osobnostmi.  
PROXIMA z. s. je oficiální­ název spolku, jehož hlavní­m cí­lem je podporovat a popularizovat pří­rodní­ a technické vědy, nové technologie a jejich aplikace. V souvislosti s tí­m hledáme nadané žáky a studenty, kterým chceme pomoct v rozvoji jejich schopností­.

Zají­máš se o vědu nebo znáš někoho, kdo v oboru vyniká? NAPIŠ NÁM!

Naše poslání­

 • podporujeme talenty – žáky i studenty
 • pořádáme semináře, přednášky a konference
 • spolupracujeme s centry neformální­ho vzdělávání­
 • realizujeme aktivity celoživotní­ho neformální­ho vzdělávání­
 • vydáváme publikace, brožury, letáky a další­ materiály
 • provádí­me poradenskou a konzultační­ činnost
 • podpoří­me vzdělávání­ a výzkum zejména v oblasti pří­rodní­ch a technických věd
 • rozví­jí­me spolupráci s tuzemskými i zahraniční­mi odbornými institucemi
 • rozví­jí­me spolupráci s tuzemskými i zahraniční­mi korporacemi a fundacemi
 • P      práce, podpora, pomoc, pí­le, produktivita
 • R      rada, reklama, radost
 • O     ochrana, optimismus, odvaha
 • X     kuráž, kooperace, samostatnost, snaha, sí­la, soustředění­
 • I      inspirace, individualita, inovace
 • M    moc, možnosti, mozek
 • A     aktivita, asertivita, atraktivita, aktuálnost
11.12.2020

Setkání studentů Science Talent Ostrava 2020

26.11.2019

Závěrečná prezentace studentů Science Talent Ostrava 2019

26.11.2019

Trénink závěrečné prezentace Science Talent Ostrava 2019