Datum konání soutěže: úterý 27. 11. 2018
Místo konání soutěže: Gymnázium Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a

O co jde?

Soutěžní klání Vědecký čtyřboj je určeno pro žáky středních škol, kteří se zajímají o chemii, fyziku, biologii a matematiku. Studentské týmy mohou změřit své síly ve třech soutěžních kolech – teoretickém, praktickém a týmovém.

První a druhé kolo bude jednooborové. Měli by se v něm mezi sebou utkat ti, kteří jsou dobří v jednotlivých oblastech – tedy ve fyzice, biologii, chemii a v matematice.

V teoretickém kole budou jednotliví soutěžící řešit zadané komplexní úlohy i teoretické otázky z jednotlivých předmětů po dobu 90 minut.  Na přípravě těchto úloh se podílejí studenti prestižních vysokých škol (např. Univerzita Karlova v Praze, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Indian Institute of Technology Delhi).

Pro druhé, praktické kolo, budou mít soutěžící delší časový limit – na laboratorní práci z biologie, chemie a fyziky připadne 10 minut na přípravu a dalších 90 minut na realizaci experimentů.  Soutěžící matematici  budou ve stejném čase řešit několik kratších numerických a geometrických úloh.

Týmové kolo bude zakončením celé soutěže a ukáže, jak spolu soutěžící umí vycházet a domluvit se na společném řešení. Týmy studentů z jednotlivých škol se budou snažit vyřešit únikovou hru. K řešení nebudou stačit pouze znalosti z oblasti přírodovědné, ale potřebný bude všeobecný přehled, logické myšlení a také rychlost. Počet získaných bodů bude záviset nejen na správnosti řešení, ale také na čase, za který se družstvu povede úlohu vyřešit.

Cílem soutěžního setkání je:

  • zjistit, nejen jak se jednotlivci dokáží vypořádat s úkoly ze svého oboru, ale také jak dokáží spolupracovat v týmu
  • zjistit, která škola dovede nejlépe komplexně připravit své žáky
  • konečně rozseknout, která je nejlepší!
  • vytvořit prostor pro setkání úspěšných studentů různých škol
  • umožnit jednotlivcům řešit zajímavé úkoly a rozvíjet tak svou zálibu v oblíbeném předmětu
  • porovnat řešení jednotlivých studentů z různých škol
  • motivovat a inspirovat nadané studenty k hlubšímu zájmu o přírodní vědy
  • rozdat zajímavé ceny

Přihlašovací formulář

Členové týmu

Tým musí mít právě 4 členy, všechna pole jsou pro účel registrace do soutěže povinná. Každý předmět musí být obsazen právě jedním členem.

Jméno a přijmení Věk Třída Předmět
1
2
3
4

* Přihlášením do soutěže s názvem „Vědecký čtyřboj“ vyjadřuji souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v přihlášce, tj. jméno, příjmení, datum narození (resp. věk), název školy, e-mailová adresa. Dále vyjadřuji souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby z průběhu soutěže a se zveřejněním těchto údajů: jméno, příjmení, věk, název školy, výsledků dosažených v soutěži a se zveřejněním audiovizuálních záznamů mé osoby pořízených v průběhu soutěže za účelem zveřejnění výsledků dosažených v soutěži a veřejné prezentace soutěže.

Partneři

Kontakty

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh