Středoškolská soutěž ,,Vědecký čtyřboj“ se konala pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

O co jde?

Soutěžní klání Vědecký čtyřboj je určeno pro žáky středních škol, kteří se zajímají o chemii, fyziku, biologii a matematiku. Studentské týmy mohou změřit své síly ve třech soutěžních kolech – teoretickém, praktickém a týmovém.

První a druhé kolo bude jednooborové. Měli by se v něm mezi sebou utkat ti, kteří jsou dobří v jednotlivých oblastech – tedy ve fyzice, biologii, chemii a v matematice.

V teoretickém kole budou jednotliví soutěžící řešit zadané komplexní úlohy i teoretické otázky z jednotlivých předmětů po dobu 90 minut.  Na přípravě těchto úloh se podílejí studenti prestižních vysokých škol (např. Univerzita Karlova v Praze, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Indian Institute of Technology Delhi). Nad připravenými skupinami úloh převzali patronát pedagogové vysokých škol, kteří ručí za jejich odbornost a kvalitu.

Pro druhé, praktické kolo, budou mít soutěžící delší časový limit – na laboratorní práci z biologie, chemie a fyziky připadne 10 minut na přípravu a dalších 90 minut na realizaci experimentů.  Soutěžící matematici  budou ve stejném čase řešit několik kratších numerických a geometrických úloh.

Týmové kolo bude zakončením celé soutěže a ukáže, jak spolu soutěžící umí vycházet a domluvit se na společném řešení. Týmy studentů z jednotlivých škol se budou snažit vyřešit únikovou hru. K řešení nebudou stačit pouze znalosti z oblasti přírodovědné, ale potřebný bude všeobecný přehled, logické myšlení a také rychlost. Počet získaných bodů bude záviset nejen na správnosti řešení, ale také na čase, za který se družstvu povede úlohu vyřešit.

Cílem soutěžního setkání je:

  • zjistit, nejen jak se jednotlivci dokáží vypořádat s úkoly ze svého oboru, ale také jak dokáží spolupracovat v týmu,
  • zjistit, která škola dovede nejlépe komplexně připravit své žáky,
  • konečně rozhodnout, která je nejlepší,
  • vytvořit prostor pro setkání úspěšných studentů různých škol,
  • umožnit jednotlivcům řešit zajímavé úkoly a rozvíjet tak svou zálibu v oblíbeném předmětu,
  • porovnat řešení jednotlivých studentů z různých škol,
  • motivovat a inspirovat nadané studenty k hlubšímu zájmu o přírodní vědy,
  • rozdat zajímavé ceny.

Stupně vítězů

1. místo:

Wichterlovo Gymnázium, Ostrava – Poruba
Jan Lukovský, Jiří Močkoř, Vojtěch David a Vojtěch Mohelník

2. místo:

Gymnázium J. Kainara, Hlučín
Tomáš Raunig, Jan Papesch, Jonáš Bilík a Jakub Metelk

3. místo:

Gymnázium Krnov
Dominik Stejskal, Tomáš Kostelník, Vojtěch Pavlík a Veronika Studničková

Nejlepší jednotlivci

Matematika:
Dominik Stejskal, Gymnázium Krnov

Fyzika:
Robert Gemrot, Gymnázium Havířov – Město

Chemie:
Patrik Kula, Gymnázium Ostrava – Hrabůvka

Biologie:
Veronika Studničková, Gymnázium Krnov

Reportáž soutěžního dne

Datum konání soutěže: úterý 27. 11. 2018
Místo konání soutěže: Gymnázium Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a
Středoškolská soutěž ,,Vědecký čtyřboj“ se konala pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Průběh dne

Člověk je od přírody soutěživý tvor a možností k porovnání dovedností není samozřejmě nikdy dost. A právě jednu takovou možnost nabídl letošní první ročník Vědeckého čtyřboje!

V úterý 27. 11. se na Gymnáziu v Ostravě – Zábřehu sešly ty nejlepší mozky středních škol a gymnázií, aby změřily své síly v čistě přírodovědném souboji pořádaném Gymnáziem Ostrava – Zábřeh a  spolkem Proxima pod taktovkou Adama Starečka – studenta 8. ročníku gymnázia v Ostravě Zábřehu a Jaromíra Mielce, studenta Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studenti soutěžili ve čtyřčlenných týmech, přičemž každý tým se skládal z expertů na čtyři různé oblasti – matematiku, fyziku, chemii a biologii.

Příprava na soutěž začala již v brzkých ranních hodinách a organizátoři měli spoustu práce, znevýhodněni byli navíc tím, že čtyřboj se letos pořádal úplně poprvé, chyběly tudíž zkušenosti a tipy z minulých let. Nenastaly však žádné větší potíže, a tak bylo v 8 hodin vše nachystané na prezenci, během které každý soutěžící dostal balíček se svačinou, blokem a propiskou, a posléze samotnou soutěž.

V první části řešili soutěžící samostatně po dobu 90 minut teoretické úlohy z jednotlivých předmětů. Úlohy byly sestaveny studenty vysokých škol (UK, VŠB, Indian Institute of Technology Delgi) a zkontrolovány vysokoškolskými pedagogy, což zaručuje jejich kvalitu, odbornost a správnost.

Ve druhém kole se fyzikáři, chemici a biologové vypořádávali pro změnu s úlohami praktickými, zatímco matematici řešili geometrii a numerickou matematiku. V této části měli navíc 10 minut, během kterých si mohli připravit vše potřebné pro provedení samotných pokusů, ty pak zase trvaly 90 minut.

Poslední, týmová část, byla rozhodně nejzajímavější. Ve dvou paralelně běžících únikových místnostech museli studenti spojit své síly a zároveň zapojit logické myšlení i všeobecné znalosti a do dvaceti minut získat klíč a dostat se z uzamčeného prostoru. Přestože únik nebyl vůbec jednoduchý, našly se týmy, kterým se podařilo všechny úkoly včas a správně vyřešit. Zábavná byla tato část i z hlediska příprav, organizátoři se samozřejmě neubránili lehkým obavám, jestli vše bude fungovat. Nakonec však kromě časového skluzu nenastal žádný problém.

Ceny přijel předávat doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D., vedoucí katedry matematiky na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, který se mimo jiné také podílel na přípravě úloh, a Mgr. Ivana Češková, předsedkyně spolku Proxima.

Rozhodně bylo o co stát – výherci mohli získat nejen sladkou odměnu v podobě Marlenky či klasické ceny jako propisky, bloky, vaky na záda nebo reflexní pásky, ale také medaile či velmi hodnotné ceny – sluchátka, powerbanky, flešky, filtrační lahve, ti nejlepší v konkrétních oborech získali také odbornou literaturu. No a kdo tedy vyhrál?

Zbytek týmů roznesl na kopytech tým z Wichterlova gymnázia složený ze studentů sexty Jana Lukovského, Jiřího Močkoře, Vojtěcha Davida a Vojtěcha Mohelníka. Za nimi se na druhém místě umístilo gymnázium v Hlučíně, které reprezentoval tým ve složení Tomáš Raunig, Jan Papesch, Jonáš Bilík a Jakub Metelka. No a na skvělém třetím místě pak skončili Dominik Stejskal, Tomáš Kostelník, Vojtěch Pavlík a Veronika Studničková z gymnázia v Krnově.

Oceněni však byli také nejlepší čtyři z každého oboru: matematiku ovládl Dominik Stejskal z gymnázia v Krnově, chemii Patrik Kula z gymnázia v Hrabůvce, fyziku Robert Gemrot z gymnázia Havířov-Město a biologii Veronika Studničková, opět z velmi úspěšného gymnázia v Krnově. Na každého z těchto čtyř čekala navíc krásná speciální medaile. Celkovou výsledkovou tabulku najdete v sekci ,,Ke stažení“.

Celý čtyřboj byl rozhodně skvělou zkušeností jak pro soutěžící, tak pro organizátory, a nezbývá než doufat, že příští rok proběhne další a ještě lepší.

O soutěži se můžete dočíst také v oběžníku Radnice nebo Jižních listech.

Fotogalerie

Recenze

Poděkování

doc. RNDr. Janu Šustkovi, Ph.D.
doc. RNDr. Romanu Maršálkovi, Ph.D.
Mgr. Haně Sezimové, Ph.D.
Mgr. Jaroslavu Vrbovi
Mgr. Ivaně Češkové
RNDr. Jiřímu Chmelovi
Mgr. Lence Plachtové
Mgr. Kateřině Tabákové
PhDr. Libuši Foberové, Ph.D.
Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.
Mgr. Jiřímu Surmovi
Ing. Václavu Vaňkovi
Mgr. Tomáši Vachutkovi
Bc. Lence Hýlové

Janě Liberdové
Janě Klepáčové
Kateřině Argalášové
Otakaru Salajovi
Radkovi Zajíčkovi
Lukáši Supikovi
Pavlu Kůsovi
Janu Hertlovi
Jáchymovi Barešovi
Navneel Singhalovi
Tereze Alexandře Kupské
Zuzaně Gajdičiarové
žákům 6.A 2018/2019 Gymnázia Ostrava – Zábřeh

Partneři

Projekt je realizovaný s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Kontakt

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh

Jaromír Mielec
jaromir.mielec@proximaostrava.cz

Adam Stareček
adam.starecek@proximaostrava.cz