Athenaeum je místo, kde ve starověkém Řecku vedli debaty mudrci.

Naše Athenaeum bude místem setkání středoškoláků se staršími, zkušenějšími studenty či absolventy vysokých škol, aby se dozvěděli co kde a jak studovat a dostudovat.

Bude se konat na začátku prosince a již nyní se můžete přihlásit k účasti vyplněním níže uvedeného formuláře.

Nezávazná přihláška

Pozn. Data sbíráme na základě právního rámce Oprávněný zájem pro realizaci příslušné akce pro komunikaci se zájemci. Po jejím uskutečnění budou poskytnuté údaje smazány.