Střepiny světa  🌍

Edukační hra v rolích o sebepoznání a talentu

Střepiny světa je edularp (edukační zážitková hra v rolích) se sebepoznávacím přesahem, který cílí na žáky prvních ročníků středních škol, čtyřletých gymnázií, popřípadě žáky druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií. Otevírá diskuzi o talentu, nadání a hledání vlastního uplatnění v životě. Jedná se o metaforickou hru, na kterou bezprostředně navazuje workshop, ve kterém žáci hledají paralely mezi herním zážitkem a svým životem.

Hlavní myšlenkou hry je hledání vlastního nadání, talentu a místa ve světě. Hra nepředstavuje testovou metodu na vyhledávání nejtalentovanějších žáků, spíše se zaměřuje na proces hledání vlastního nadání a chápání tohoto procesu jako dlouhodobé cesty za důkladnějším sebepoznáním u každého účastníka. Edularp má potenciál pro zlepšování třídního klimatu, popř. skupinové koheze. Součástí programu je také jednoduchý nácvik komunikačních dovedností.

👉   Délka programu je 160 minut
(30 minut úvodní workshop, 90 minut hra, 40 minut
závěrečný workshop)

👉  Nároky na prostor: jedna větší školní třída nebo tělocvična s počítačem a
ozvučením

👉  Minimální počet účastníků 16, maximální 32

 

Kontaktní osoba

Vendula Máčalová

Email:  macalovav@gmail.com

Telefon:  774121129