Týden vědy a techniky

V rámci Týdne vědy a techniky pořádaným Akademií věd ČR se Svět techniky přidává k desítkám institucí, v nichž je možné se bezplatně zúčastnit vybraných akcí v Divadle vědy:

 

Středa 13. 11.  

Materiálové analýzy uměleckých předmětů, RNDr. Marek Kotrlý, Kriminalistický ústav AV ČR

 

ve 13 hodin pro školy – rezervace: http://skola.stcostrava.cz/cs/mimoradne-akce-a-prednasky

v 17 hodin pro veřejnost – rezervace: https://akcedov.reenio.cz/cs/#/service/tyden-vedy-a-techniky-6962/2019-11-13;viewMode=day

 

Přednášející RNDr. Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve forenzní oblasti působí 25 let, jeho specializací je optická a elektronová mikroskopie, mikroanalýza a rentgenová difrakce. Je autorem přes 80 odborných publikací, externím pedagogem Univerzity Karlovy a VŠCHT a řešitelem 18 výzkumných projektů.

Představí široké spektrum znalecké činnosti Kriminalistického ústavu. Na znalecké pracoviště přichází mimo jiné také umělecké objekty a předměty kulturního dědictví. Při jejich analýze se používá široká škála metod, od prvotního průzkumu nedestruktivními metodami a multispektrálním zobrazováním, až po detailní moderní mikroanalytické metody, které detailně charakterizují anorganickou i organickou fázi. Například při analýze barevné vrstvy jsou jednotlivé vrstvy analyzovány samostatně, včetně jednotlivých zrn pigmentů, materiálu pojiv, atd. Přednáška seznámí s využitím některých moderních technik na zajímavých případech z forenzní znalecké praxe.

 

Čtvrtek  14.11.  (studenti a absolventi VŠ pro mladší kolegy)

 

v 15 hodin – Cestování časem

 

rezervace pro školy: http://skola.stcostrava.cz/cs/mimoradne-akce-a-prednasky
rezervace pro veřejnost: https://akcedov.reenio.cz/cs/#/service/tyden-vedy-a-techniky-6962/2019-11-14;viewMode=day

 

Přednášející  Mgr. Vojtěch Sysel  je absolventem Slezské univerzity v Opavě, v oboru astrofyzika. Zajímá se o problematiku černých děr a magnetických vln. V současné době pracuje jako programátor ve firmě Honeywell, ale je neúnavným popularizátorem astrofyziky a přírodních věd.

 

Na příkladu filmů Návrat do budoucnosti a Avengers: Endgame, v nichž jsou používané odlišné způsoby cestování časem posluchačům názorně předvede, v čem se liší a jak  by se dal sestrojit  stroj času, podle představ nositele Nobelovy ceny za fyziku, Kip Thorne. Nutno dodat, že existence červích děr dosud nebyla potvrzena.
 

v 16 hodin – Fyzika okouzlující

 

rezervace pro školy:  http://skola.stcostrava.cz/cs/mimoradne-akce-a-prednasky

rezervace pro veřejnost: https://akcedov.reenio.cz/cs/#/service/tyden-vedy-a-techniky-6962/2019-11-14;viewMode=day

 

Přednášející Ota Michálek je studentem prvního ročníku University of the West of England (UWE Bristol), studuje obor Inženýrství letectví a kosmonautiky (Aerospace Engineering). Přednáškou chce motivovat středoškoláky k tomu, aby začali budovat své jméno již na střední škole.

Věří, že čím dříve se studenti začnou o svůj obor zajímat do hloubky a věnovat se mu i mimo školu, tím dříve v něm naleznou pravé zalíbení a velmi jim to usnadní budoucí kariérní a osobní růst.

Rád bych studentům ukázal, proč se vyplatí dělat věci navíc už od začátku studia a jaké úspěchy, či přínosy jim to může dát v budoucnu. Bude se věnovat zejména přírodovědným aktivitám – Otevřená Věda Akademie Věd České republiky, Turnaj Mladých Fyziků, Středoškolská Odborná Činnost, Fyziklání, SciChallenge, Týden Vědy na Jaderce.

 

Chodby Světa techniky máme nyní plné vědců.

Jsou u nás na návštěvě v rámci výstavy fotografií českých vědců, kteří se účastnili natáčení rozhlasového pořadu Meteor. Při příležitosti 55letého výročí jeho existence vznikla unikátní výstava fotografií českých vědců s názvem Budoucnost začíná teď, kterou máme nyní rozmístěnou na chodbách v 1. a ve 2. patře kolem učeben.