T-exkurze – Nekonečný příběh buněk

Dne 26. 5. 2017 se Kristián Poslt účastnil na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně  T-exkurze s názvem „Nekonečný příběh buněk“.  Na této exkurzi zkoumal buňky a přicházel na to, jak se buňky množí. Spolu s ostatními byl zapálen do biologie a občas spolu překvapili samotné lektory svými vědomostmi.

Nejdříve se probírala základní teorie buněk-jaké jsou rozdíly mezi eukaryotickou a prokaryotickou buňkou, něco málo o jejich vývoji a historii. A poté následovaly laboratorní pokusy. První úkol se týkal kvasinek a jejich dělení. Dále se probírala stavba chromozomu, jeho změny při buněčném dělení a jaké jsou metody jeho barvení. Po náročných úlohách v laboratoři nadešel čas na zpestření ve formě tématické pohybové hry. Po soutěži nadešel čas na poslední úkol. Jeho cílem bylo získat preparát, ve kterém bude možno pozorovat jednotlivé fáze dělení na vlastní oči. Kristián a ostatní středoškoláci si tento den velice užili a my doufáme, že si utvrdili touhu stát se v budoucnu tím, kým chtějí.