Střepiny světa aneb Objev svůj talent

Střepiny světa aneb Objev svůj talent jsou originálním programem pro žáky středních škol a druhého stupně základních škol, zaměřený na identifikaci a rozvoj talentů, a to především v oblasti technické a přírodovědné. Hlavním cílem programu je pomoci žákům rozvinout svůj potenciál.

 

Program je zpracován formou „eduLARPu, tedy interaktivní vzdělávací hry v rolích, která přirozeně propojuje

přírodovědné, technické vzdělání s humanitním a společenskovědními obory.

Účastníci programu prozkoumají své silné a slabé stránky a mohou objevit své zatím skryté schopnosti.

 

Program rozvíjí také měkké dovednosti žáků, zejména komunikaci, spolupráci, motorické dovednosti, řešení problémů a manuální zručnost.

Po skončení hry obdrží žáci i pedagogové zpětnou vazbu, která jim pomůže zaměřit studium a budoucí kariéru podle svých vloh a nadání.

 

Cílová skupina a přínos pro cílovou skupinu

Program je připraven v několika verzích pro různě staré žáky.

1. žáci druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato volba je klíčová,

protože žáci se v tomto věku profilují a stojí před rozhodnutím, na jakou střední školu podat přihlášku.

2. žáci středních škol. V případě středních škol se specifickým zaměřením pomůžeme těmto žákům

rozpoznat jejich konkrétní dovednosti v daném oboru, zatímco žákům středních škol s obecným

zaměřením, jako jsou gymnázia, náš program pomůže s volbou oboru na vysoké škole.