Předvánoční setkání s ÚDIFem

19. prosince se ve Světě techniky sešlo přes 50 účastníků předvánočního ÚDIFení.Jednalo se o netradiční seminář prezentačních dovedností zejména pro studenty, kteří se aktivně zapojují do řešení nejrůznějších soutěží v přírodovědných oblastech. Akci tvořily dvě části – nejdříve student Martin Vaněk prezentoval výsledky svého úspěšného vědeckého projektu, zaměřeného na využití české biotechnologie Hydal.

Poté následovalo vystoupení dvojice mladých fyziků z Brna, kteří na svém představení prezentovali vhodné způsoby představení zajímavých fyzikálních jevů formou divácky atraktivních experimentů.

Setkání bylo účastníky hodnoceno velmi pozitivně a příznivě.