Jeden den částicovým fyzikem

V pátek 7.4. proběhla v Praze na FJFI ČVUT akce pod názvem Jeden den částicovým fyzikem.

Účastníci této akce vyslechli dvě přednášky o částicové fyzice a urychlovači LHC v CERNu, poté navštívili detektorovou laboratoř a zpracovali výsledky praktických měření. Akci ukončila videokonference s pracovníky v CERNu, kteří se zabývají projektem ATLAS a ALICE. Součástí videokonference byly i rozhovory se studenty ostatních zemí, kteří se také uvedeného semináře zúčastnili.